خوست: دراثر دو انفجار در صبری، ۴ تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست پولیس پیاده را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۷ شام دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد وهنگام انتقال اجسد پولیس متذکره، انفجار دومی رخ داد ۲ تن پولیس کشت ویک تن دیگر زخمی گردید.

به اساس خبر، ماین درمربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست پولیس پیاده را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۷ شام دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد وهنگام انتقال اجسد پولیس متذکره، انفجار دومی رخ داد ۲ تن پولیس کشت ویک تن دیگر زخمی گردید.