خوست: دراثر حمله برکمپاین دشمن در نادرشاه کوت، ۲ عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر کمپاین اوم ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت یک ظهرا مروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر کمپاین اوم ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهرا مروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.