خوست: دراثر انفجارات جداگانه در باک، ۳ عسکر مزدورکشته شدند

به اساس خبر، ماین در نزدیک بازار ولسوالی باک ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور کشته شد ومتعاقبا دیگر عساکر وارد محل شدند که انفجار دومی صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر دیگر دشمن نیز کشته شدند.

به اساس خبر، ماین در نزدیک بازار ولسوالی باک ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور کشته شد ومتعاقبا دیگر عساکر وارد محل شدند که انفجار دومی صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر دیگر دشمن نیز کشته شدند.