خوست: دراثریک انفجار در نادرشاه کوت، ۳ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه هجریم ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست ،عساکر پیاده واکنش سریع دشمن را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت. که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درمنطقه هجریم ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست ،عساکر پیاده واکنش سریع دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت.

که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.