خوست: دراثریک انفجار در علیشیر ۲ عسکرزخمی شدند

به اساس خبر، ماین در منطقه صادقو ولسوالی علیشیر ولایت خوست عساکر پیاده کمپاین را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۴ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدو زخمی شدند.

به اساس خبر، ماین در منطقه صادقو ولسوالی علیشیر ولایت خوست عساکر پیاده کمپاین را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۴ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدو زخمی شدند.