خوست: دراثریک انفجار در علیشیر، ۲ عسکر مزدور زخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه شینکی ولسوالی علیشیر ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار دارد. انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر مزدور زخمی شدند.

به اساس خبر، ماین درمنطقه شینکی ولسوالی علیشیر ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار دارد.

انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر مزدور زخمی شدند.