خوست: دراثریک انفجار در صبری، ۲ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه قریه چینه ولسوالی صبری ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد. انفجار براساس تاکتیک خاص صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، ماین درمنطقه قریه چینه ولسوالی صبری ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار براساس تاکتیک خاص صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.