خوست: دراثریک انفجار در باک، ۳ تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درنزدیک مرکز ولسوالی باک ولایت خوست پولیس اداره مزدوررا هدف قرار داد. انفجار ساعت ۴ عصر دیروز درنزدیک مرکز ولسوالی صورت گرفت که دراثران، ۲ تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درنزدیک مرکز ولسوالی باک ولایت خوست پولیس اداره مزدوررا هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۴ عصر دیروز درنزدیک مرکز ولسوالی صورت گرفت که دراثران، ۲ تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.