خوست: دراثریک انفجار در باک، ۲ عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درکنار ساختمان کهنه ولسوالی درنزدیک بازار ولسوالی باک ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرارداد. انفجار ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درکنار ساختمان کهنه ولسوالی درنزدیک بازار ولسوالی باک ولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرارداد.

انفجار ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.