خوست: دراثریک انفجار درمرکز، کارمندان اداره جاسوسی شمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر موتر کارمندان به اصطلاح امنیت ملی در درمنطقه راه دواخانه ها درمربوطات شهر خوست حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، موتر کاملا نابود گردید ویک کارمند مهم آن اداره کشته وشمارزیادی دیگر زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر موتر کارمندان به اصطلاح امنیت ملی در درمنطقه راه دواخانه ها درمربوطات شهر خوست حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، موتر کاملا نابود گردید ویک کارمند مهم آن اداره کشته وشمارزیادی دیگر زخمی شدند.