خوست: با 437 خانواده بی بضاعت در صبری مساعدت صورت گرفت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی صبری ولایت خوست با 438 خانواده بی بضاعت 6 قلم مواد خوراکی مساعدت نمودند. این مساعد دیروز از روی همدردی انجام شد ومردم منطقه از این مساعدت مجاهدین اظهار خوشی نمودند وخواهان توسعه این پروسه شدند. ‏2021‏/7‏/18

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی صبری ولایت خوست با 438 خانواده بی بضاعت 6 قلم مواد خوراکی مساعدت نمودند.
این مساعد دیروز از روی همدردی انجام شد ومردم منطقه از این مساعدت مجاهدین اظهار خوشی نمودند وخواهان توسعه این پروسه شدند.
‏2021‏/7‏/18