خوست: با ۴۳۷ خانواده بی بضاعت در صبری مساعدت صورت گرفت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی صبری ولایت خوست با ۴۳۸ خانواده بی بضاعت ۶ قلم مواد خوراکی مساعدت نمودند. این مساعد دیروز از روی همدردی انجام شد ومردم منطقه از این مساعدت مجاهدین اظهار خوشی نمودند وخواهان توسعه این پروسه شدند. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۸

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی صبری ولایت خوست با ۴۳۸ خانواده بی بضاعت ۶ قلم مواد خوراکی مساعدت نمودند.
این مساعد دیروز از روی همدردی انجام شد ومردم منطقه از این مساعدت مجاهدین اظهار خوشی نمودند وخواهان توسعه این پروسه شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۸