خبرهای تاریخ 2021/5/14

سرپل : در سوزمه قلعه مسابقه کشتی دایر گردیده است از ولایت سرپل خبر رسیده است که بمناسبت عیدسعدفطر در ولسوالی سوزمه قلعه، مسابقه کشتی برگزار گردیده است . خبرمی افزاید که کشتی گیران از مرکز و ولسوالی های همجور در این مسابقه شرکت نموده و مردم زیادی نیز برای تماشاء جمع شده بودند. این […]

سرپل : در سوزمه قلعه مسابقه کشتی دایر گردیده است

از ولایت سرپل خبر رسیده است که بمناسبت عیدسعدفطر در ولسوالی سوزمه قلعه، مسابقه کشتی برگزار گردیده است .

خبرمی افزاید که کشتی گیران از مرکز و ولسوالی های همجور در این مسابقه شرکت نموده و مردم زیادی نیز برای تماشاء جمع شده بودند.

این مسابقه در فضای بسیار امن دایر گردید و تامین امنیت آن را مجاهدین امارت اسلامی به عهده داشتند.

2021/5/14

 

 

قندهار : اجیران از یک قرارگاه مهم شان در شاه ولیکوت پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی سات 10:30 بجه، در منطقۀ مانو در مربوطات ولسوالی شاه ولیکوت، اجیران از یک قرارگاه مهم شان با استفاده از هلی کاپترها پا بفرار گذاشته اند.

پس از فراردشمن، طیاره های دشمن قرارگاه را هدف بمباردمان قرار داده و تخریب کرده اند.

از نیروهای دشمن مقداری تجهیزات و وسائل در قرارگاه باقی مانده است .

با فرار دشمن، مردم ساحه اظهارشادمانی نموده و زمین های مردم که اجیران قرارگاه های کلان شان را در آن تعمیر کرده بودند، نیز برای شان تسلیم داده شد.

2021/5/14