خبرمهم :یک طیاره کشفی بیدون سرنشین عساکر اشغالگر در شیرزاد سرنگون گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک طیاره کشفی بیدون سرنشین عساکر اشغالگر امریکایی را در منطقه مرک خیل ولسوالی شیرزاد ولای ننگرهار هدف قرار دادند که مصروف امورات کشفی بود. طیاره دشمن ساعت ۹ صبح امروز دقیقا هدف قرار گرفت ودرمنطقه متذکره سرنگون گردید. خبرمیگوید طیاره سرنگون شده دشمن […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک طیاره کشفی بیدون سرنشین عساکر اشغالگر امریکایی را در منطقه مرک خیل ولسوالی شیرزاد ولای ننگرهار هدف قرار دادند که مصروف امورات کشفی بود.

طیاره دشمن ساعت ۹ صبح امروز دقیقا هدف قرار گرفت ودرمنطقه متذکره سرنگون گردید.

خبرمیگوید طیاره سرنگون شده دشمن اکنون تحت تصرف وکنترول مجاهدین قرار دارد.

همچنان مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اربکی ها درمنطقه چارتوت ولسوالی حصارک آن ولایت نیز حمله کردند که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.