خبرمهم: میدان هوایی بگرام مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است. خبرمیگوید این پنجمین شب است که روزانه این […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

خبرمیگوید این پنجمین شب است که روزانه این بزرگترین پایگاه وحشی های امریکایی مورد حمله راکتی قرار میگردد وبه اشغالگران امریکایی تلفات سنگین جانی ومالی وارد میگردد.