خبرعاجل: حملات فدایی بر مقر ولسوالی چرخ لوگر جریان دارد وده ها عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر مقر ولسوالی چرخ ولایت لوگر حملات فدایی انجام دادند. حملات بامداد امروز بواسطه یک قهرمان فدایی بوسیله یک عراده موتر بابری مملوء از مواد نیرومند انفجاری انجام یافت ومتعاقبا ۴ تن مجاهدین فدایی از چهار سوی بر مرکز وپوسته های ماحول آن حمله کردند. […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر مقر ولسوالی چرخ ولایت لوگر حملات فدایی انجام دادند.

حملات بامداد امروز بواسطه یک قهرمان فدایی بوسیله یک عراده موتر بابری مملوء از مواد نیرومند انفجاری انجام یافت ومتعاقبا ۴ تن مجاهدین فدایی از چهار سوی بر مرکز وپوسته های ماحول آن حمله کردند.

که دراثر حمله موتر بم ،اکثر قسمت ساختمان ولسوالی منهدم گردید وده های عسکر دشمن دران کشته وزخمی شدند.

به اساس معلومات ارایه شده، نبرد اکنون دست بدست جریان دارد ودشمن با سراسیمگی شدیدی روبرو شده است.