حمله دشمن در مرکز قندز ناکام گردید، ۲ تانگ نابود و۱۹ عسکر کماندوی دشمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، شمار زیاد قوای دشمن ناوقت دیشب تلاش کردند تا برمواضع مجاهدین در منطقه اورتبلاق وعرب ها مربوطات مرکز ولایت قندز چاپه بیندازند که با مقاومت سرکوب گرانه مجاهدین امارت اسلامی مواجه گردید ونبرد شدیدی آغاز یافت که در جریان آن ۲ تانگ دشمن جابجا شکار ماین گردید وکاملا نابود گشت و۱۰ عسکر […]

به اساس خبر، شمار زیاد قوای دشمن ناوقت دیشب تلاش کردند تا برمواضع مجاهدین در منطقه اورتبلاق وعرب ها مربوطات مرکز ولایت قندز چاپه بیندازند که با مقاومت سرکوب گرانه مجاهدین امارت اسلامی مواجه گردید ونبرد شدیدی آغاز یافت که در جریان آن ۲ تانگ دشمن جابجا شکار ماین گردید وکاملا نابود گشت و۱۰ عسکر کماندوی دشمن دران کشته شدند و۹ عسکر دیگردشمن در حمله رویاروی کشته وزخمی شدند.

خبرمیگوید که لله الحمد درجریان این همه درگیری ها به مجاهدین آسیبی نرسیده است.

نبرد هنوز به شدت ادامه دارد وعساکردشمن تحت فشار شدیدی قرارگرفته اند.