جوزجان: ۶ عسکردشمن در شبرغان کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، موتر نوع فلدر یک قومندان اداره مزدور (قومندان عزت الله)  در چهارجفت مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان شکار ماین گردید. که دراثران موتر تخریب گردید وقومندان با یک محافظ اش کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، موتر نوع فلدر یک قومندان اداره مزدور (قومندان عزت الله)  در چهارجفت مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان شکار ماین گردید.

که دراثران موتر تخریب گردید وقومندان با یک محافظ اش کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.