جوزجان: ۵ پوسته دشمن در فیض اباد فتح ۶ تن اجیر داخلی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای مراکز دشمن درمنطقه حیدراباد ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان حمله کردند. که درنتیجه آن پوسته قلعه ضابط، پوسته رجب بای، پوسته تعمیر، پوسته خال وپوسته گذر  وپوسته قومندان گلاب فتح گردید و۲ تانگ دشمن تخریب و۲ تن اجیر داخلی کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای مراکز دشمن درمنطقه حیدراباد ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان حمله کردند.

که درنتیجه آن پوسته قلعه ضابط، پوسته رجب بای، پوسته تعمیر، پوسته خال وپوسته گذر  وپوسته قومندان گلاب فتح گردید و۲ تانگ دشمن تخریب و۲ تن اجیر داخلی کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات بدست مجاهدین آمده است.