جوزجان: ۳ عسکرمزدور در مرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی در منطقه چهارجفت مربوطات مرکزولایت جوزجان با سلاح لیزری حمله کردند. حمله دیروزصورت گرفت و۲ تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی در منطقه چهارجفت مربوطات مرکزولایت جوزجان با سلاح لیزری حمله کردند.
حمله دیروزصورت گرفت و۲ تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.