جوزجان: ۲۰ عسکر در قوشتیپه به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۲۰ عسکر طی دو ماه گذشته درولسوالی قوشتیپه وولایت جوزجان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. عساکر یاد شده باشنده گان گردن وجرقدوق آن ولسوالی میباشند که طی ۲ ماه گذشته دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوسته اند. که […]

به اساس خبر، ۲۰ عسکر طی دو ماه گذشته درولسوالی قوشتیپه وولایت جوزجان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

عساکر یاد شده باشنده گان گردن وجرقدوق آن ولسوالی میباشند که طی ۲ ماه گذشته دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوسته اند.

که درجمع آنان هریک الله داد فرزند عبدالعزیز ،خیرالله فرزند خدای رحیم ،تاج محمد فرزند عبدالعزیز ،ذبیح الله فرزندسیدالله ،محمد یار فرزندخال مراد ،سنج الدین فرزند محمد اسماعیل ،محمدعارف فرزند محمد ایوب ،محمد رحیم فرزند صاحب نظر ،خدای رحیم فرزند پیغمبرقل ،برکت الله فرزند خان بای ،فیض محمد فرزندعبدالرشید ،نقیب الله فرزند ملا لطیف ،تاج مراد فرزند ابوالفیض ،محمد ظریف فرزند قوشه ،شیرمحمد فرزند محمد ریحان ،اسدالله فرزند عطاء الله، محمد شریف فرزند عبدالله بای ،محمد رحیم فرزند حاجی دوست محمد،خال محمدفرزند خان مراد و بیګ نظر فرزند عبدالخالق شامل میباشند.