جوزجان: ۲ عسکر اداره مزدور در مردیان با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور  در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. عساکرمتذکره بنام عبدالقادر وعبدالرحمن  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان به گرمی استقبال کردند.

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور  در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

عساکرمتذکره بنام عبدالقادر وعبدالرحمن  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان به گرمی استقبال کردند.