جوزجان: ۲ عسکرمزدور در منگجیک کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درمربوطات ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند. حمله دیروز طی یک کمین صورت گرفت ویک عسکر دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درمربوطات ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند.

حمله دیروز طی یک کمین صورت گرفت ویک عسکر دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.