جوزجان: ۲ عسکرمزدور در شبرغان کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  طی حملات جداگانه در مربوطات شبرغان مرکزولایت جوزجا یک تن پولیس ویک تن اربکی را بهلاکت رساندند. همچنان در فیض اباد بالای پوسته دشمن حمله صورت گرفت ویک تن اربکی زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  طی حملات جداگانه در مربوطات شبرغان مرکزولایت جوزجا یک تن پولیس ویک تن اربکی را بهلاکت رساندند.

همچنان در فیض اباد بالای پوسته دشمن حمله صورت گرفت ویک تن اربکی زخمی گردید.