جوزجان: ۲ عسکردشمن در مرکز کشته زخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر اربکی های وحشی درمنطقه چهارجفت مربوطات مرکز ولایت جوزجان حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت ویک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. ‏۲۰۲۱‏/۳‏/۴

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر اربکی های وحشی درمنطقه چهارجفت مربوطات مرکز ولایت جوزجان حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت ویک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.
‏۲۰۲۱‏/۳‏/۴