جوزجان: ۲ عسکردر قوشتیپه کشته وسلاح اش غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، یک رینجر عساکرمزدور درمنطقه تراغلی ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان مورد حمله قرارگرفت. حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته و۲ میل سلاح آنان غنیمت گرفته شد.

به اساس خبر، یک رینجر عساکرمزدور درمنطقه تراغلی ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته و۲ میل سلاح آنان غنیمت گرفته شد.