جوزجان: 2 تن اربکی در اقچه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی در مربوطات ولسوالی آقچه ولایت جوزجان حمله کردند حمله ساعت 9 بجه دیروز صورت گرفت ویک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی در مربوطات ولسوالی آقچه ولایت جوزجان حمله کردند
حمله ساعت 9 بجه دیروز صورت گرفت ویک تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.