جوزجان: 14 تن پولیس اداره مزدور درمنگجیک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ساختمان ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند. حمله ساعت 12 بجه دیشب تعرضی صورت گرفت که دراثران 12 تن پولیس کشته و2 تن دیگر زخمی شدند ویک تن پولیس دیگر زنده دستگیر گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ساختمان ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند.
حمله ساعت 12 بجه دیشب تعرضی صورت گرفت که دراثران 12 تن پولیس کشته و2 تن دیگر زخمی شدند ویک تن پولیس دیگر زنده دستگیر گردید.