جوزجان: ۳ تن اربکی در فیض اباد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۳ تن اربکی در ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند اربکی های متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار […]

بر اساس خبر, ۳ تن اربکی در ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند
اربکی های متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: سمیع الله ولدعصمت الله باشنده قریه ګرجک
۲: غلام سخی ولد دولت
۳: محمدکامل ولدسخی داد باشنده قریه کوکلداش .
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴