جوزجان: یک پوسته دشمن درقوش تیپه فتح و12 عسکر اجیر کشته وزخمی شدند

براساس خبر،دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمنطقه جرقدوق مربوطات ولسوالی قوش تیپه ولایت جوزجان، حمله کردند. که درنتیجه پوسته دشمن فتح گردید و8 تن عسکر اجیر کشته و4 تن دیگرزخمی شدند. همچنان 2 میل پیکا، یک میل راکت، 3 میل تفنگ ایم16 ، ویک اندازه مهمات دیگر بدست مجاهدین امده است.

براساس خبر،دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمنطقه جرقدوق مربوطات ولسوالی قوش تیپه ولایت جوزجان، حمله کردند.
که درنتیجه پوسته دشمن فتح گردید و8 تن عسکر اجیر کشته و4 تن دیگرزخمی شدند.
همچنان 2 میل پیکا، یک میل راکت، 3 میل تفنگ ایم16 ، ویک اندازه مهمات دیگر بدست مجاهدین امده است.