جوزجان: یک پوسته دشمن درآقچه فتحَ، یک تانگ تخریب و۱۸ عسکرمزدورکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن درمنطقه کولاب ولسوالی آقچه ولایت جوزجان وقوای کمکی دشمن حمله کردند. حمله دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن پوسته فتح گردید ویک تانگ دشمن تخریب گشت وبشمول قومندان کندک ستارخان ۴ تن اجیرداخلی  درکمین مجاهدین کشته و۵ تن دیگردر داخل پوسته کشته و۹ تن دیگر زخمی شدند. […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن درمنطقه کولاب ولسوالی آقچه ولایت جوزجان وقوای کمکی دشمن حمله کردند.

حمله دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن پوسته فتح گردید ویک تانگ دشمن تخریب گشت وبشمول قومندان کندک ستارخان ۴ تن اجیرداخلی  درکمین مجاهدین کشته و۵ تن دیگردر داخل پوسته کشته و۹ تن دیگر زخمی شدند.

همچنانیک تفنگ ایم ۱۶ ومهمات مختلف النوع بدست مجاهدین مجاهدین آفتیده است.