جوزجان: یک پوسته اربکی ها در شبرغان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته ملیشه های اربکی در خواجه برهان عربیه مربوطات شبرغان مرکزولایت جوزجان  حمله کردند. حمله ساعت ۳ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته ملیشه های اربکی در خواجه برهان عربیه مربوطات شبرغان مرکزولایت جوزجان  حمله کردند.

حمله ساعت ۳ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.