جوزجان: یک قومندان اربکی در فیض آباد کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برپوسته قلعه شاه جهان واقع ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان حمله کردند ویک تن اربکی زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برپوسته قلعه شاه جهان واقع ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان حمله کردند ویک تن اربکی زخمی گردید.