جوزجان: یک قریه مهم (گرجک) در فیض اباد از لوث دشمن تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” یک قریه مهم را بنام گرجک در ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان از لوث دشمن پاکسازی نمودند. خبرمیگوی که یک قوای بزرگ دشمن غرض عملیات به آن قریه آمده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند وتحت حملات شدید مجاهدین قرار […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” یک قریه مهم را بنام گرجک در ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان از لوث دشمن پاکسازی نمودند.

خبرمیگوی که یک قوای بزرگ دشمن غرض عملیات به آن قریه آمده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند وتحت حملات شدید مجاهدین قرار گرفت که اثر شدت حملات مجاهدین، قوای دشمن کاملا از منطقه فرار نمودند وقریه متذکره کاملا تحت تصرف وکنترول مجاهدین قرارگرفت.