جوزجان: یک تن اربکی در قرقین با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام بسم الله فرزند نظر باشنده قریه دینار ولسوالی قرقین ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام بسم الله فرزند نظر باشنده قریه دینار ولسوالی قرقین ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.