جوزجان: یک تانگ دشمن در فیض اباد تخریب یک جنرال با چند محافظ اش زخمی شدند

بر اساس خبر، تانگ جنرال شاه اغا آمر امنیت  قومندانی امنیه ولایت جوزجان  درمنطقه گرجک ولسوالی فیض اباد آن ولایت شکار ماین گردید. انفجار دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید وجنرال متذکره با چند محافظ اش مرگبار زخمی شدند.

بر اساس خبر، تانگ جنرال شاه اغا آمر امنیت  قومندانی امنیه ولایت جوزجان  درمنطقه گرجک ولسوالی فیض اباد آن ولایت شکار ماین گردید.

انفجار دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید وجنرال متذکره با چند محافظ اش مرگبار زخمی شدند.