جوزجان: یک تانگ دشمن در آقچه تخریب گردید

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه قره بوین ولسوالی اقچه ولایت جوزجان شکار ماین گردید. انفجار دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید واما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه قره بوین ولسوالی اقچه ولایت جوزجان شکار ماین گردید.

انفجار دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید واما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.