جوزجان: یک تانگ دشمن درمرکز تخریب و7 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک قومندان وحشی دشمن بنام شیرال درمنطقه قندوق ترکمن مربوطات مرکز ولایت جوزجان کمین زدند. حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت وهمچنان یک تانگ دشمن نیز بوسیله ماین نابود گردید وقومندان متذکره کشته و 6 تن اربکی وحشی زخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک قومندان وحشی دشمن بنام شیرال درمنطقه قندوق ترکمن مربوطات مرکز ولایت جوزجان کمین زدند.
حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت وهمچنان یک تانگ دشمن نیز بوسیله ماین نابود گردید وقومندان متذکره کشته و 6 تن اربکی وحشی زخمی شدند.