جوزجان: ملیشه های دوستم در آقچه ومردیان دست به سرکوبی مردم زدند

به اساس خبر، ملیشه های گلم جم به دوام جنایات شان در ولسوالی های آقچه ومردیان ولایت جوزجان بالای منازل مسکونی عملیات وحشیانه را آغاز نمودند. این رویداد دیروز رخ داد که در جریان آن منازل مردم عامه تحت تلاشی های وحشیانه قرار داده شد، دارایی های مردم چپاول گردید، مردم لت کوب شده ویک […]

به اساس خبر، ملیشه های گلم جم به دوام جنایات شان در ولسوالی های آقچه ومردیان ولایت جوزجان بالای منازل مسکونی عملیات وحشیانه را آغاز نمودند.

این رویداد دیروز رخ داد که در جریان آن منازل مردم عامه تحت تلاشی های وحشیانه قرار داده شد، دارایی های مردم چپاول گردید، مردم لت کوب شده ویک تن چوپان دراثر لت وکوب عساکر مزدور اکنون به حالت کوما میباشد.

ودرجریان آن ۵ تن از باشنده گان محل روانه زندان شدند ودراثر لت وکوب دست وپای های ۳ طفل را که گویا مجاهدین هستند، نیز میده کرده اند.