جوزجان: قومندان یک قرارگاه دشمن در فیض اباد کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی زین الدین قومندان یک قرارگاه اداره مزدور را  در نزدیک قریه بیزگک مربوطات مرکز ولایت جوزجان بهلاکت رساندند. قومندان زین الدین  دیشب بوسیله سلاح دربین دار هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی زین الدین قومندان یک قرارگاه اداره مزدور را  در نزدیک قریه بیزگک مربوطات مرکز ولایت جوزجان بهلاکت رساندند.

قومندان زین الدین  دیشب بوسیله سلاح دربین دار هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.