جوزجان: عساکردشمن ۲ تن ملکی بی دفاع را شهید کردند

بر اساس خبر, عساکردشمن در ولسوالی اقچه ولایت جوزجان از پوسته دیوانه قومندان اق محمد ار بکی بالای مردم عامه انداخت کردند. این وحشت دیروز صورت گرفت ویک تن ملکی بی دفاع بنا م نجیب الله فرزند عبدالله به شهادت رسید در منطقه چهارجغت مربوطات مرکز یک تن تن نوجوان را بنام انزرگل فرزند بهار […]

بر اساس خبر, عساکردشمن در ولسوالی اقچه ولایت جوزجان از پوسته دیوانه قومندان اق محمد ار بکی بالای مردم عامه انداخت کردند.
این وحشت دیروز صورت گرفت ویک تن ملکی بی دفاع بنا م نجیب الله فرزند عبدالله به شهادت رسید
در منطقه چهارجغت مربوطات مرکز یک تن تن نوجوان را بنام انزرگل فرزند بهار که ۱۸ سال داشت هدف قرار دادند وجابجه وی را شهید کردند.