جوزجان: دشمن وحشی در آقچه یک تن ملکی را شهید کردند

بر اساس خبر, عساکر وحشی دشمن در ولسوالی اقچه ولایت جوزجان یک تن ملکی بی دفاع را شهید کردند. این وحشت هنگام صورت گرفت که از پوسته اق محمد قومندان اربکی یک تن ملکی بی دفاع را بنام نجیب الله فرزند عبدالله هدف قرار دادند وجابجا به شهادت رسید.

بر اساس خبر, عساکر وحشی دشمن در ولسوالی اقچه ولایت جوزجان یک تن ملکی بی دفاع را شهید کردند.
این وحشت هنگام صورت گرفت که از پوسته اق محمد قومندان اربکی یک تن ملکی بی دفاع را بنام نجیب الله فرزند عبدالله هدف قرار دادند وجابجا به شهادت رسید.