جوزجان: دشمن جبون از پوسته ها وساختمان ولسوالی منگجیک فرار کردند

مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های وساختمان ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند. حمله ساعت 12 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران ساختمان ولسوالی با پوسته ها آن تخلیه گردید وعساکر آن به طرف قومندانی امنیه فرار نمودند. خبرمیگوید که مجاهدین پوسته وساختمان ولسوالی را به این قرضد تخریب کردند که گویا عساکردشمن دوباره دراین […]

مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های وساختمان ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند.
حمله ساعت 12 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران ساختمان ولسوالی با پوسته ها آن تخلیه گردید وعساکر آن به طرف قومندانی امنیه فرار نمودند.
خبرمیگوید که مجاهدین پوسته وساختمان ولسوالی را به این قرضد تخریب کردند که گویا عساکردشمن دوباره دراین مراکز مستقر نشوند.