جوزجان: درحمله برشاروال آقچه، ۱ محافظ آن مجروح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر شاروال ولسوالی آقچه ولایت جوزجان (ابراهیم) حمله کردند. حمله ساعت ۴ عصر امروز درسرک عمومی مزار منطقه قره بوین صورت گرفت که دراثران، یک محافظ آن مرگبار مجروح گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر شاروال ولسوالی آقچه ولایت جوزجان (ابراهیم) حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر امروز درسرک عمومی مزار منطقه قره بوین صورت گرفت که دراثران، یک محافظ آن مرگبار مجروح گردید.