جوزجان: دراثر بمباران شمن شبرغان, ۳۲ منزل عامه تخریب ویکعراده تراکتور تخریب گردید

بر اساس خبر, طیارات رژیم مزدور وجنایتکار, دیروز منطقه ترکمنیه مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوجان را وحشیانه بمباران کردند. پکه دراثران ۳۲ باب منزل عامه ویک عراده تراکتور و۱۶ عدد تخته شمسی ازبین رفته است. این وحشت درحالی انجام یافت که یک روز پیش عساکر دشمن درمنطقه افغان تپه خانه های مردم را هاوان کاری […]

بر اساس خبر, طیارات رژیم مزدور وجنایتکار, دیروز منطقه ترکمنیه مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوجان را وحشیانه بمباران کردند.
پکه دراثران ۳۲ باب منزل عامه ویک عراده تراکتور و۱۶ عدد تخته شمسی ازبین رفته است.
این وحشت درحالی انجام یافت که یک روز پیش عساکر دشمن درمنطقه افغان تپه خانه های مردم را هاوان کاری کردند و۸ باب منزل عامه با یک باغ انگور نیزاز بین رفته است.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۳۰