جوزجان: دراثر بمباران دشمن در منگجیک یک خانه افراد ملکی منهدم گردید

بر اساس خبر, طیارات دشمن در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان یک خانه افراد بی دفاع ملکی را بمباران کردند. این وحشت دیشب در قریه هاروان این ولسوالی انجام یافت وخانه یاد شده کاملا از بین رفت ویک عراده تراکتور اش تخریب گردید.

بر اساس خبر, طیارات دشمن در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان یک خانه افراد بی دفاع ملکی را بمباران کردند.
این وحشت دیشب در قریه هاروان این ولسوالی انجام یافت وخانه یاد شده کاملا از بین رفت ویک عراده تراکتور اش تخریب گردید.