جوزجان: دراثریک انفجار درمرکز,رینجر تخریب و ۱۰ تن پولیس کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, یک عراده رینجر پولیس اداره مزدور درمنطقه خواجه گردک مربوطات مرکزولایت جوزجان شکار ماین گردید. انفجار دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید و۳ عسکر درآن کشته و۷ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, یک عراده رینجر پولیس اداره مزدور درمنطقه خواجه گردک مربوطات مرکزولایت جوزجان شکار ماین گردید.
انفجار دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید و۳ عسکر درآن کشته و۷ تن دیگر زخمی شدند.