جوزجان: دراثربمباران دشمن درمرکز, ۳۲ خانه تخریب و۷ تن ملکی شهید شدند

بر اساس خبر, دراثر بمباران وحشیانه طیارات اداره مزدور در مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان بمردم عامه خسارات وتلفات سنگین وارد گردید. این وحشت بعد از ادای نماز جمعه در منطقه تنگه, اوزبکیه وافغان تیپه شبرغان انجام یافت که دراثران ۳۲ خانه مردم عامه تخریب گردید و۷ تن ملکی بی دفاع شهید ویک خانم زخم […]

بر اساس خبر, دراثر بمباران وحشیانه طیارات اداره مزدور در مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان بمردم عامه خسارات وتلفات سنگین وارد گردید.
این وحشت بعد از ادای نماز جمعه در منطقه تنگه, اوزبکیه وافغان تیپه شبرغان انجام یافت که دراثران ۳۲ خانه مردم عامه تخریب گردید و۷ تن ملکی بی دفاع شهید ویک خانم زخم برداشت.
این وحشت توسط وارثان بلکواتر درحالی انجام یافت که عساکردشمن در نقاط مختلف کشور با شکست جدی مواجه شده وبرای پنهان کردن شکست شان دست به چنین جنایات می زنند تا عساکر شان را بدهند.