جوزجان: تپه قریه بیزگک در فیض اباد فتح گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  تپه قریه بیزگک مربوطات مرکز ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان را فتح کردند این تپه دیروز فتح گردید ویک تانگ وبا یک میل راکت ومقادیر زیاد مهمات سالم بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  تپه قریه بیزگک مربوطات مرکز ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان را فتح کردند

این تپه دیروز فتح گردید ویک تانگ وبا یک میل راکت ومقادیر زیاد مهمات سالم بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.