جوزجان: بالای مرکز های دشمن در فیض آباد حملات آغاز گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بالای مرکز های دشمن درمربوطات ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت ، نبرد هنوز به شدت ادامه دارد که در نتیجه آن به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بالای مرکز های دشمن درمربوطات ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت ، نبرد هنوز به شدت ادامه دارد که در نتیجه آن به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.