جوزجان: اربکی ها در فیض اباد، ۳ تن ملکی بی دفاع را شهید کردند

بر اساس خبر، ملیشه های اربکی در قریه حیدراباد ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان بالای مردم عامه ملکی درحالی شلیک  کردند که بعد از نماز شام از مسجد به سوی خانه های شان روان شدند که دراثران یک فرد بی دفاع ملکی بنام خدای قل وفرزند اش ویک تن دیگر از باشنده گان محل به […]

بر اساس خبر، ملیشه های اربکی در قریه حیدراباد ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان بالای مردم عامه ملکی درحالی شلیک  کردند که بعد از نماز شام از مسجد به سوی خانه های شان روان شدند که دراثران یک فرد بی دفاع ملکی بنام خدای قل وفرزند اش ویک تن دیگر از باشنده گان محل به شهادت رسیدند.

خبرمیگوید که دشمن کاذب بعد از انجام این جنایت، ادعا کردند که گویا مجاهدین را هدف قرار دادند که ادعای دشمن هیچگونه حقیقت ندارد.